Přihláška - odešlete, prosím, do 20. 11. 2017

Mimo Ledové karty a příležitosti navštívit koncert Děti dětem a další doplňkový program máte možnost objednat si ubytování v několika pražských školách (na vlastní karimatce a ve vlastním spacáku) a dále zlevněné jízdné po dobu trvání akce.

Název subjektu:
Kontaktní osoba:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Fakturační údaje:
Předpokládaný počet účastníků:
Máme zájem o ubytování
Máme zájem o koncert
Máme zájem o jízdenku MHD
Vzhledem k ubytovacím kapacitám není možné počty navyšovat.
Faktury budou odeslány na začátku ledna s desetidenní splatností.

Odesláním přihlášky zároveň dávám svůj souhlas se zpracováním osobních dat a jejich použitím k elektronické korespondenci a zaslání informací týkajících se akce.